| English | Deutsch | Espaol

Album Zwei

<ACCORDION Fusion>

2011.6.9

College of Contemporary Music at Sichuan Conservatory of Music

Akkordeon & Bandoneon : Shanshan Liu

Band: Lv Yan, Zhang Defeng, Cao Yeyan. Yu Shiqiang, Sun Shiwei, Wang Su, Li Liang, Zhang Ke

Special Guest: Mao shu, Murray James Morrison,Li Man

X